Domů > Znalost > Obsah
Parkovací systém založený na technologii ultrazvuku
- Apr 11, 2018 -


Systém řízení parkovacích systémů ultrazvukové technologie je vhodný pro aplikace, které jsou citlivé na náklady a vyžadují nízkou spokojenost zákazníků. Systém obecně kombinuje přetahování karet, aby bylo dosaženo regionálního umístění. Při zpětném vyhledávání může být pouze přesná na určitou oblast a nemůže být přiřazena konkrétnímu vozidlu. Systém využívá třívrstvou pyramidovou strukturu se serverem v horní části a detektor vozidla (sonda ultrazvukem) odpovídá každému parkovacímu prostoru na nejnižší úrovni. Celá topologie využívá fieldbuses (RS485, CAN atd.) Pro výměnu dat a výkon v reálném čase není vysoký. Ultrazvukovou technologií se používá detekce parkovacích míst, tj. Detekce přítomnosti nebo nepřítomnosti vozidel na parkovacích místech je detekována detekcí změn ultrazvukových frekvencí po zablokování detektorů vozidel. Detektor vozidla vybírá přijatou ultrazvukovou frekvenci a obvod filtru provádí první filtraci a první stupeň zesílení průběhu. Současně detektor ultrazvukových vozidel samočinně zkontroluje a provede teplotní kompenzaci. Ihned po prvním zpracování signálu dvě nebo tři zesílení, filtrování a konverze AD. Po obdržení signálu po zpracování, jednočipový mikropočítač provádí úsudek o autě a poté výsledek do systému.