Domů > Znalost > Obsah
Parkovací systém pro pohodlné parkování
- Apr 11, 2018 -

Systém parkovacího navádění se používá hlavně k účinnému vedení a správě zaparkovaných vozidel, která vstupují do parkoviště a vystupují z něj. Systém umožňuje pohodlné a rychlé parkování uživatelů parkovacích míst a sledování parkovacích míst tak, aby byla řízení parkovacích ploch standardizovanější a řádnější a zlepšila se míra využití parkovacích míst; detekce parkovacích míst na parkovišti využívá ultrazvukovou detekční technologii a obsazenost každého parkovacího místa je spolehlivá detekce v klidových podmínkách. Instalace ultrazvukové sondy nad každý parkovací prostor může zjistit, zda je vozidlo zaparkováno na parkovacím místě. Systém správy shromažďuje veškeré informace o detekci v reálném čase do systému a systém přenáší informace o pokynech pro zpětné vedení každému indikátoru zařízení v reálném čase prostřednictvím počítače.