Domů > Znalost > Obsah
Detekce parkovacího místa
- Apr 11, 2018 -


Detekce parkovacích míst lze rozdělit na: ultrazvukovou detekci, infračervenou detekci, detekci indukční cívky atd.


Logické úsudek: Je realizován programováním. Vzhledem k tomu, že každé parkoviště je jiné, směr dopravy je jiný a počet vchodů a východů je odlišný. Parkovací systém pro každé parkoviště je proto specifickým přizpůsobeným systémem. Modul se proto stává hlavním bodem soutěže systému.


Prostřednictvím zjišťování stavu parkování parkovacích míst uvnitř parkoviště jsou informace o stavu parkoviště přeneseny do měniče dat prostřednictvím správce a poté je převodník dat integrován do systému sledování vedení a jsou analyzovány údaje o stavu parkoviště a zpracovává se a zobrazí se obrazovka s informacemi o vedení (LED), které zveřejňují prázdné parkovací místa, aby řidiče rychle našli parkovací místo a dosáhli snadného parkování.