Domů > Znalost > Obsah
Princip systému parkování
- Apr 11, 2018 -

Princip je nejprve použít detektor vozidla k získání informace o obsazenosti parkovacího místa v reálném čase. Centrální ovladač zobrazuje obrazovku displeje a vodící kartu v souladu s předdefinovanou strategií parkování a uživatel může jednoduše zaparkovat vozidlo v parkovacím prostoru podle pokynů. Parkovací naváděcí systém je rozdělen na několik modulů: detekční modul parkovacích dat, centrální procesní modul, informační modul a informační modul. Jádrem této technologie je detekce parkovacího místa a logický úsudek.