Domů > Zprávy > Obsah
Ultrazvukový parkovací systém
- Apr 11, 2018 -

Parkovací systém je v současné době nejkomplexnějším naváděcím systémem v Číně a platí pro parkoviště s častým přístupem k různým vozidlům a vysokým parkovacím plochám. Je navržen tak, aby zvyšoval využití a řízení parkovacích ploch a usnadňuje motoristům hladké parkování. Může také poskytnout řadu dotazů a nástrojů řízení, přitom přináší dobré sociální a ekonomické výhody. Je to nový trend v budoucnosti řízení parkoviště.


Tento systém lze použít ve spojení s systémem řízení vstupu a výstupu parkoviště. Pokud není parkovací místo na parkovišti, může být propojeno se systémem výstupu a vstupu, takže správce vstupního boxu na parkovišti zastaví vydávání dočasných parkovacích karet, aby se zabránilo přílišnému vstupu vozidel na parkoviště. Způsobené dopravní zácpou nebo přetížením v místě konání, ale VIP vozidla mohou proniknout dovnitř pro vstup. Když vozidlo vstoupí do loděnice, systém řízení vstupu a výstupu automaticky rozpozná číslo poznávací značky a přenese registrační značku do řídicího systému parkovacího naváděcího systému. Řídicí jednotka může automaticky zobrazit registrační značku a směr jízdní štítek na kanálu podle přiděleného parkovacího místa systému a co nejdřív řídit vozidlo. Zadejte určenou oblast.


Dvojice: Ne

Další: Parkovací systém